Dienstverlening

MB Nabestaandenzorg kan nabestaanden op verschillende manieren helpen bij het voorbereiden en afwikkelen van een nalatenschap:

De uitvaartwensen en belangrijke gegevens vastleggen in een digitaal dossier

De administratie op orde brengen en overzichtelijk maken

Aanpassen en opzeggen van verzekeringen, NUTS voorzieningen, abonnementen, lidmaatschappen

Advies en informatie verstrekken voor het zelf afhandelen van bovengenoemde zaken

Het voeren van correspondentie met overheid of bedrijven

Contacten leggen met instanties, bv. voor het ophalen van boedel

Aangifte doen voor de erfrechtbelasting

Dit geldt overigens niet alleen voor nalatenschappen; iedereen die hulp kan gebruiken bij genoemde werkzaamheden kan een beroep doen op de diensten van MB Nabestaandenzorg.
Een ordelijke administratie geeft overzicht en rust.

Bij het voorbereiden en/of afwikkelen van nalatenschappen wordt gebruik gemaakt van het systeem van de Stichting Register-Executeur. De klant krijgt ook toegang en kan hier zelf stukken in uploaden alsmede de voortgang van de afwikkeling volgen. Na het afronden van een nalatenschap krijgt de klant een rapportage van de verwerkte gegevens. Het systeem is transparant en AVG-proof.

Werkwijze

In het gratis kennismakingsgesprek kunt u aangeven aan welke begeleiding u behoefte heeft en wat u verwacht van MB Nabestaandenzorg. Ik maak dan een inschatting van het aantal uur wat ik nodig denk te hebben en verstrek een offerte. Mijn uurtarief bedraagt € 75,- bij het voorbereiden van een nalatenschap is dit inclusief BTW; bij het afwikkelen van een nalatenschap exclusief BTW.
De administratieve kosten voor het verwerken van een dossier via Stichting Register-Executeur komen daar nog bij, aangezien deze vanuit de Stichting doorberekend worden.

Vanzelfsprekend kunt u uw wensen kenbaar maken en vindt er overleg plaats over hetgeen er moet gebeuren en op welke wijze. Afhankelijk van de benodigde werkzaamheden kan er een volmacht benodigd zijn om de zaken op de gewenste wijze te behartigen.

Desgewenst is het ook mogelijk om voor langere tijd ondersteuning te krijgen voor het bijhouden van de administratie, bv. door samen periodiek de post door te nemen en de rekeningen te betalen.
De kosten hiervoor worden in overleg met u vastgesteld.

Werkgebied

Mijn werkgebied omvat de kop van Noord-Holland, maar in voorkomende gevallen ben ik bereid om uw kant op te komen. Als dit toch niet haalbaar blijkt te zijn help ik u graag met zoeken naar een collega Register-Executeur of een collega via het Landelijk Platform voor Nabestaanden.

Aangesloten bij Stichting Register-Executeur en het Landelijk Platform Nabestaanden

logo-registerexecuteur-v4