Privacyverklaring

MB Nabestaandenzorg, gevestigd in Lutjewinkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.mbnabestaandenzorg.nl
Email: info@mbnabestaandezorg.nl
Telefoon:
MB Nabestaandenzorg wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daarvoor zijn  persoonsgegevens benodigd. Hierbij wordt de AVG gevolgd, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden gebruikt om de gevraagde dienstverlening te kunnen verrichten.
Persoonsgegevens die verwerkt worden:
• Voor- en achternaam • Adresgegevens
• Telefoonnummer • E-mailadres
• Geboortedatum • Geboorteplaats
• Bankrekeningnummer
• Gegevens over activiteiten op de website voor functionele en analytische doeleinden
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die mogelijk verwerkt worden:
• Burgerservicenummer (BSN) • Financiële gegevens voor de erfrechtaangifte

Het doel van de gegevensverwerking:
• Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is
• Om de dienstverlening te kunnen verrichten.
• Om betalingen af te handelen
• Om informatie te verzenden

Tenslotte verwerkt MB Nabestaanden persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke plicht bestaat, zoals gegevens nodig zijn voor de belastingaangifte.

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard; de volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:
Boekhouding: bewaartermijn 7 jaar (wettelijk verplicht).
Persoonlijke gegevens dienstverlening: uiterlijk 1 jaar na beëindiging opdracht.
Naam, adres en e-mailadres worden bewaard tot het moment dat u aangeeft uit het bestand verwijderd te willen worden.

MB Nabestaandenzorg verklaart uw gegevens niet aan derden te verkopen en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover beschikt wordt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens  doen of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van deze gegevens sturen naar info@mbnabestaandenzorg.nl.
Er wordt zo snel mogelijk gereageerd op uw verzoek, in ieder geval binnen vier weken – tenzij er sprake is van een overmachtssituatie.

Tevens is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens wordt uiterst serieus genomen en passende maatregelen genomen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan.

Cookies
MB Nabestaandenzorg maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De niet analytische cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voorkeursinstellingen. De website kan met behulp van cookies geoptimaliseerd worden.
De analytische cookies worden ingezet om het gebruik van de website te volgen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen over het privacy- en cookiebeleid kunt u stellen via info@mbnabestaandenzorg.nl